Bijgewerkt op 28 december 2022

A. ALGEMENE VOORWAARDEN

THIRDHOME is eigendom van en wordt beheerd door 3RD HOME Limited, (“THIRDHOME” of “wij”). Deze Overeenkomst beschrijft de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de diensten die beschikbaar zijn op of via de THIRDHOME-website (de "Site") en beschrijft uw verantwoordelijkheden en het beleid dat van toepassing is op uw relatie met THIRDHOME, waardoor de aansprakelijkheid van THIRDHOME en zijn gelieerde ondernemingen wordt beperkt ( de "Algemene voorwaarden") inclusief, zonder beperking, alle andere leveranciers die accommodatie en/of diensten aanbieden via THIRDHOME en deze Site (de "Gelieerde ondernemingen").

B. OVEREENKOMST

I. WETTELIJK BINDEND

Lees deze Overeenkomst aandachtig door voordat u een van de op de Site beschikbare diensten gebruikt. Door toegang te krijgen tot een deel van deze site, stemmen alle gebruikers ermee in om wettelijk gebonden te zijn, zonder beperking, kwalificatie of wijziging, en zich te houden aan deze algemene voorwaarden, evenals alle wijzigingen daarvan die van kracht zijn op de datum waarop dergelijke wijzigingen worden gepubliceerd, wat betekent dat de overeenkomst tussen THIRDHOME en haar Leden (deze “Overeenkomst”). THIRDHOME behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, deze Overeenkomst te allen tijde te wijzigen, aan te passen of te wijzigen door gewijzigde voorwaarden op deze Site te plaatsen. Alle Leden begrijpen, stemmen ermee in en stemmen ermee in zich te houden aan deze algemene voorwaarden als voorwaarde voor het lidmaatschap van THIRDHOME en gaan er daarbij mee akkoord deze algemene voorwaarden en alle wijzigingen daarvan te lezen, elke keer dat u eigendom deponeert en/of reserveert met DERDE HUIS. De gewijzigde voorwaarden zijn van kracht vanaf en na de datum waarop ze op de Site zijn geplaatst. Als u niet akkoord gaat met enig onderdeel van deze overeenkomst, moet u uw lidmaatschap van THIRDHOME beëindigen en het gebruik van deze site staken.

II. VERTAALDE VERSIES

THIRDHOME vertaalt deze Algemene Voorwaarden naar verschillende talen ten behoeve van haar internationale Lidmaatschap. In de mate dat een discrepantie, onnauwkeurigheid, weglating of vertraging bij het plaatsen van een vertaalde versie van deze Algemene Voorwaarden aanleiding geeft tot een inconsistentie tussen een vertaalde versie en de Engelse versie van de Algemene Voorwaarden, prevaleert de Engelse versie.

C. DEFINITIES


I. CLUB: De THIRDHOME Luxury Property and Travel Club en haar actieve leden.

II. GASTLID: Het THIRDHOME-lid dat een goedgekeurde woning bezit, of een gedeelte daarvan, dat wordt bezocht door een gastlid met een bevestigde reservering.

III. GASTLID: EEN DERDEHUIS-lid met een bevestigde reservering die een verblijf in de residentie van een gastlid autoriseert.

IV. ACTIEF LID: Een lid dat is toegelaten tot de Club, is op de hoogte van alle verschuldigde vergoedingen en houdt zich aan het Clubbeleid zoals uiteengezet in deze Algemene voorwaarden.

V. OPERATIONELE SEIZOENKALENDER: De classificatie van elk verblijf door THIRDHOME als Laagseizoen, Non Peak, Peak of Super Peak voor de geografische locatie van een huis, zoals weergegeven in de THIRDHOME-stortingskalender (de "Depositkalender"). Het aantal aangeboden sleutels varieert per seizoen, zoals aangegeven op de stortingskalender.

VI. SEIZOEN: De voorspelbare jaarlijkse verandering in seizoenen voor een specifieke regio die van invloed is op de vraag naar vakantiereizen naar de regio.

VII. CLUB VRAAG: de rente voor een bepaalde aanbetaling op basis van de historische reserveringsactiviteit binnen de THIRDHOME-uitwisseling.

VIII. SLEUTELS: De valuta die wordt gebruikt binnen het THIRDHOME Exchange-systeem. Sleutels worden verdiend door stortingen te doen van beschikbare verblijven in een ledenwoning voor gebruik door andere leden of door sleutels rechtstreeks van THIRDHOME te kopen.

IX. TIJDLOZE SLEUTELS: Sleutels die nooit verlopen.

X. SUPER PIEKVERBLIJVEN: Verblijven die zeer gewild zijn voor reizen in de Club en waarvan het aanbod normaal gesproken ver onder de vraag ligt. Dit omvat vakanties en speciale evenementen in geselecteerde regio's op basis van historische clubvraag. Omvat ook niet-vakantieverblijven op de meest gewenste locaties.

XI. PIEKVERBLIJVEN: Verblijven die worden beschouwd als de meest aantrekkelijke tijden voor een bepaalde regio, zoals de beste sneeuwperiodes voor een populaire skibestemming.

XII. NON-PEAK VERBLIJVEN: Verblijven waar minder vraag naar is in tegenstelling tot Piekverblijven voor een bepaalde regio. Deze verblijven worden vaak "schouderweken" genoemd. Deze weken zijn interessant voor leden die flexibele reisplannen hebben en/of die liever naar een regio reizen waar het minder druk is dan het seizoen voor Peak- en Super Peak-verblijven.

XIII. VERBLIJVEN BUITEN HET SEIZOEN: Dit zijn verblijven die relatief minder wenselijk zijn voor reizen naar een specifieke regio omdat het gebied extreem heet is, er geen sneeuw ligt, in een regenseizoen of buiten een populaire vakantietijd, enz. Meestal zijn deposito's van off- Seizoensverblijven verdienen geen sleutels totdat ze zijn geboekt door een ander lid.

XVI. WERKDAG: maandag tot en met vrijdag, traditionele feestdagen niet inbegrepen.

XV. MONETAIRE KREDIET: Een niet-contant krediet dat door THIRDHOME aan een lid wordt verstrekt in plaats van contante terugbetaling. Het Monetair Krediet heeft geen contante waarde en is niet overdraagbaar. THIRDHOME kan naar eigen goeddunken de toepassing van geldkredieten geheel of gedeeltelijk beperken voor toekomstige vergoedingen.

XVI. AANBETALING: een periode van beschikbaarheid in de residentie van een lid die is toegewezen voor reservering als onderdeel van de THIRDHOME-uitwisseling, of de handeling van het doen van een dergelijke aanbetaling, ongeacht of de aanbetaling in aanmerking komt voor sleutels op het moment van toewijzing.

XVII. AANBETALING SLEUTELVERDIENING: een periode van beschikbaarheid in de residentie van een gastlid die is toegewezen voor reservering als onderdeel van de THIRDHOME-uitwisseling die in aanmerking komt voor sleutels op het moment van acceptatie door THIRDHOME omdat de aanbetaling niet buiten het seizoen is en het verblijf 90 dagen of meer wordt gestort vanaf de startdatum.

XVIII. KEYLESS: een reservering van een THIRDHOME Residence waarvoor de gast geen sleutels nodig heeft om de reservering te beveiligen.

XIX. WOONPLAATS: De voorgaande term is van toepassing op de vakantiewoning van een THIRDHOME-lid en omvat de volledige of gedeeltelijke eigendom van een op zichzelf staande woning, condominium of appartement, ongeacht of de woning een landhuis, waterscooter of vliegtuig is.

XX. AANDELENBEURS. Het door THIRDHOME beheerde systeem waarmee leden van de Club de beschikbaarheid in hun respectievelijke woningen onderling storten en reserveren met behulp van sleutels.

XXI. RESERVERING, RESERVEREN of GERESERVEERD: Met betrekking tot een woning die is gedeponeerd of aangeboden door het gastlid, geaccepteerd door een gastlid en verschijnt als een "reservering" op het dashboard van de gast en hostleden, zijn de bovengenoemde voorwaarden van toepassing respectievelijk aan het volgende: een periode van beschikbaarheid in een Residentie die is vastgelegd door een Gastlid; de handeling van het veiligstellen van een dergelijke beschikbaarheid; en de staat van een Residentie zodra de beschikbaarheid ervan is verzekerd.

XXII. HET RESERVE. Een subset van de bredere THIRDHOME Exchange die ook wordt beheerd door THIRDHOME. Op The Reserve zijn een aantal unieke voorwaarden van toepassing; deze zijn hieronder te vinden bij Sectie (E)(IV).

XXIII. UITWISSELINGSKOSTEN. De vergoeding die door THIRDHOME aan een gastlid in rekening wordt gebracht telkens wanneer een verblijf wordt gereserveerd binnen de THIRDHOME-uitwisseling.

XXIV. BEPERKING, BEPERKTE of BEPERKING. De voorgaande voorwaarden verwijzen naar de staat van een Ledenaccount wanneer een Lid niet voldoet aan de jaarlijkse Lidmaatschapscontributie en/of de jaarlijkse Depositovereiste van ThirdHome. Een lid met een beperkte account kan een gastlid hosten en stortingen doen. Het Lid kan echter geen uitgaande verblijven als Gast vasthouden of reserveren totdat de jaarlijkse contributie is betaald en/of aan de aanbetalingsvereiste is voldaan en de Beperking is opgeheven. 

D. ROL DERDEHUIS

Leden erkennen dat THIRDHOME op geen enkele manier optreedt als een agent voor een partij, voor welk doel dan ook, of als een makelaar in onroerend goed of een agent voor onroerend goed. In plaats daarvan biedt THIRDHOME een database met vakantiehuizen die Leden kunnen bekijken, zoals uitgebreider beschreven in sectie E hieronder. THIRDHOME ontvangt nominale vergoedingen voor haar web- en klantenservice, in overeenstemming met de hierin uiteengezette vergoedingsschema's.

E. DERDEHUISUITWISSELING & DE RESERVE


I. LIDMAATSCHAP-GOEDKEURING EN ACTIVERING

Door de hieronder beschreven opstartkosten te betalen en als eigenaar van een geaccepteerd en geactiveerd eigendom, wordt u een goedgekeurd lid van THIRDHOME. Om actief te worden, moeten Leden ten minste één Key Earning Deposit of Deposit per week doen die is gereserveerd door een gastlid.

II. KEYS

(1) Als lid wordt de mogelijkheid om de woning van een ander lid te reserveren mogelijk gemaakt door de aanschaf en uitgave van sleutels.

(2) Om beschikbaarheid in het huis van een lid te storten, gebruiken leden de functie Stortingskalender op hun account. THIRDHOME behoudt zich naar eigen goeddunken het recht voor om het volume van gedane stortingen te beperken en kan, naar eigen goeddunken, elk verblijf in een ledenresidentie om welke reden dan ook intrekken.

(3) Zodra een verblijf bij THIRDHOME is gedeponeerd, is het verplicht dat het gastlid het blokkeert voor gebruik door gastlid. Als een THIRDHOME-lid een aanbetaling reserveert, is het gastlid verplicht om de reservering na te komen en moet het gastlid gedurende de vermelde reserveringsperiode in de accommodatie verblijven.

(4) Eenmaal gedeponeerd, zijn alle verblijven eigendom van de Club. Een gastlid mag in geen geval een verblijf intrekken dat door een ander lid is gereserveerd. Als een THIRDHOME-lid nog geen specifiek verblijf heeft gereserveerd, kan een gastlid het verblijf intrekken voor persoonlijk gebruik of voor conventionele verhuur, op voorwaarde dat er voldoende sleutels op de account van het gastlid staan ​​om terug te keren naar de club om de opname te dekken. De intrekking van een verblijf onder deze omstandigheden wordt beschouwd als een "niet-gehonoreerde" boeking en kan als zodanig worden onderworpen aan het restitutieproces dat wordt beschreven in sectie (E)(5) hieronder.

(5) Voor alle duidelijkheid: er zijn geen tijdsbeperkingen voor de mogelijkheid om deposito's op te nemen, zolang Leden zich houden aan de voorwaarden die zijn uiteengezet in secties (E)(II)(3)&(4) direct hierboven. Als een bepaalde aanbetaling niet is gereserveerd en een gastlid niet in staat is het vereiste aantal sleutels terug te geven, kan THIRDHOME het verblijf niet aan het lid teruggeven. In dit geval kan een gastlid extra stortingen doen om sleutels te krijgen om de stortingen die ze willen opnemen te dekken.

(6) Zodra een ander THIRDHOME-lid een aanbetaling heeft gereserveerd, zijn ontvangende leden verplicht om de overeenkomst na te komen, evenals de algemene voorwaarden uiteengezet in sectie (G) hieronder. Er zal een elektronische bevestiging worden verstrekt aan zowel het gastlid als het gastlid wanneer het gastlid een verblijf reserveert en de relevante vergoedingen worden betaald aan THIRDHOME. Bij Gereserveerd wordt het overeengekomen aantal Sleutels automatisch afgeschreven van de rekening van het Gastlid.

(7) THIRDHOME behoudt zich het recht voor om het aantal sleutels dat Host-leden ontvangen voor een bepaalde aanbetaling te verhogen of te verlagen, evenals of dergelijke sleutels worden verdiend bij de deponering, op basis van een herbeoordeling van eigendom, eerdere ledenbelangen voor een specifieke eigendom of verblijf, of een herkalibratie van de operationele seizoenskalender die THIRDHOME zich het recht voorbehoudt om van tijd tot tijd naar eigen goeddunken uit te voeren. THIRDHOME behoudt zich ook het recht voor om de Key-waarden aan te passen waartegen verblijven op de Exchange worden aangeboden. THIRDHOME behoudt zich verder het recht voor om naar eigen goeddunken de formule voor het waarderen van onroerend goed van tijd tot tijd te wijzigen en eigendommen te accepteren waarvan de sleutelwaarden buiten dit bereik vallen.

(8) Leden mogen hun eigen eigendommen of deposito's niet reserveren. Bovendien behoudt THIRDHOME zich het recht voor om naar eigen goeddunken een reservering of aanbetaling ongedaan te maken die bedoeld is om deze algemene voorwaarden te omzeilen.

(9) Met uitzondering van Tijdloze Sleutels en eventuele THIRDHOME-promotiesleutels die na een bepaalde tijd verlopen, hebben alle Sleutels een levensduur van vierentwintig (24) maanden vanaf de datum waarop het Gedeponeerde Verblijf begint. Als een lid bijvoorbeeld een verblijf deponeert dat begint op 1 april en de sleutels ontvangt op de dag van de storting, heeft het lid vierentwintig (24) maanden vanaf 1 april om de sleutels uit te geven voordat ze verlopen. Voor de duidelijkheid: Sleutels moeten worden gebruikt om een ​​Reservering te maken voordat ze verlopen; de daadwerkelijke Reservering kan echter op elk moment in de toekomst plaatsvinden. Als de Sleutels die zijn gebruikt om een ​​Reservering te maken daarna echter vervallen en het Lid de Reservering annuleert, worden de Sleutels die na de Reservering zijn verlopen niet teruggezet naar het Ledenaccount.

III. VERVANGENDE GASTEN, RECHT OP CONTROLE EN HUURINKOMSTEN

(1) Leden mogen volwassen gezinsleden toestaan ​​te profiteren van hun lidmaatschap van de club. Leden stemmen er echter mee in volledig en alleen verantwoordelijk te zijn voor de acties en het gedrag van hun familieleden, gasten en genodigden tijdens hun verblijf in het huis van een ander lid. In alle gevallen moet de vervangende hoofdgast een volwassen kind zijn van het gastlid en 25 jaar of ouder zijn indien niet vergezeld door het lid. Het gastlid is verantwoordelijk voor (i) het op de hoogte brengen van ThirdHome van de wijziging en (ii) het verstrekken aan ThirdHome van een kopie van het rijbewijs van de nieuwe primaire gast of een vergelijkbaar door de staat uitgegeven identiteitsbewijs en (iii) het betalen van eventuele kosten in verband met de naamswijziging. 

(2) Gastlid erkent en stemt in met een periodieke praktijk waarbij THIRDHOME af en toe Sleutels toekent aan en regelt dat werknemers, directeuren, bestuursleden, partners, kwaliteitscontroleurs en andere personen verbonden aan het bedrijf verblijven in eigendom van het Lid. Deze praktijk komt alle leden ten goede en stelt THIRDHOME in staat om de hoogste industrienormen te handhaven. Dergelijke geassocieerde personen zijn verplicht zich aan deze algemene voorwaarden te houden aangezien zij een woning van een Lid bewonen.

(3) De Exchange is geen verhuurprogramma en daarom is het Leden niet toegestaan ​​huurinkomsten te ontvangen voor het gebruik van Sleutels of gemaakte Reserveringen. Een Lid kan evenmin Reserveringen overdragen, verhandelen, verkopen of proberen over te dragen, te verhandelen of te verkopen voor waarde. THIRDHOME behoudt zich het recht voor om alle wisselkosten in te houden die zijn betaald in verband met activiteiten die geacht worden in strijd te zijn met deze algemene voorwaarden. HET ONTVANGEN VAN HUURINKOMSTEN OF HET OVERSCHRIJVEN VAN SLEUTELS OF RESERVERINGEN, EVENALS ENIGE POGING TOT DIT TE DOEN, ONDER OMSCHRIJVING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE CLUB, ZAL HET LID VERVALLEN VAN LIDMAATSCHAP, SLEUTELS, KREDIETEN EN TOEKOMSTIGE RESERVERING .

IV. HET RESERVE

(1) Geschiktheid. Om in aanmerking te komen voor The Reserve, moet een huis in het hoogseizoen doorgaans worden gehuurd voor $ 25,000 en hoger, met dagelijkse schoonmaakdiensten en toegang tot de diensten van een privékok. THIRDHOME behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken van THIRDHOME aan te dringen op sommige of alle voorgaande kenmerken van het huis bij het bepalen van de geschiktheid. Toevoeging aan de Reserve vereist dat het Lid het bewijs levert van de voorgaande diensten en kenmerken van de woning, evenals een bewijs van huurtarieven (indien de woning periodiek te huur wordt gesteld). Verder moeten leden van alle huizen in The Reserve professionele foto's en videografie met hoge resolutie leveren. Leden van The Reserve moeten zich bereid verklaren om piekweken in hun huis met andere Leden te ruilen. Toegang tot The Reserve is alleen op uitnodiging. Bestaande leden die willen dat THIRDHOME hun huis voor The Reserve overweegt, moeten contact opnemen met hun relatiebeheerder.

(2) Sleutels en kosten. De belangrijkste tarieven voor verblijven in Reserve-eigendommen worden bepaald op basis van een formule die gebruikmaakt van de specifieke huurprijs voor de gedeponeerde week. Servicekosten die op de accommodatiepagina worden vermeld, worden afzonderlijk betaald op de manier die door de verhuurder wordt bepaald. Alle sleutels die worden gegenereerd op basis van reserveringsdeposito's zijn op basis van 'indien geboekt'. De belangrijkste tarieven voor reservedeposito's in eigendommen die niet op de conventionele manier worden verhuurd, worden bepaald door middel van een vergelijkende beoordeling en voorafgaand aan de deponering overeengekomen met de verhuurder. Wisselkoersen voor eigendommen gevonden op The Reserve worden bepaald met behulp van een formule van momenteel 10% van de specifieke huurprijs voor dat verblijf. 

(3) Huizen van The Reserve zijn alleen beschikbaar voor boeking door het algemene lidmaatschap wanneer verhuurders met huizen in The Reserve aangeven dat hun eigendom ook beschikbaar is voor het algemene lidmaatschap. Alleen leden van The Reserve kunnen een verblijf aanvragen in accommodaties op The Reserve.  

Alle andere voorwaarden van de Exchange zijn ook van toepassing op The Reserve, tenzij anders vermeld. Alle verwijzingen naar THIRDHOME worden geacht ook de Reserve te omvatten, tenzij anders vermeld. 

F . LIDMAATSCHAP-ALGEMEEN

(I) De startvergoeding om lid te worden van de Club, zoals gespecificeerd in subsectie (IV) hieronder, wordt naar eigen goeddunken bepaald door THIRDHOME en kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. THIRDHOME kan van tijd tot tijd afzien van de startvergoeding voor leden van specifieke aangesloten resorts of degenen die kwalificerende stortingen doen bij inschrijving bij de Club.

(II) Alle leden zijn verantwoordelijk voor de tijdige betaling van de jaarlijkse lidmaatschapsbijdragen van THIRDHOME, gespecificeerd in subsectie (IV) hieronder, die betaalbaar zijn op 1 januari van elk kalenderjaar. Het niet tijdig betalen van dergelijke contributie zal ertoe leiden dat een Ledenaccount wordt beperkt totdat de contributie is betaald, beginnend op 1 januari van het kalenderjaar waarin de contributie verschuldigd is. THIRDHOME kan, naar eigen goeddunken, van tijd tot tijd de vergoedingen of contributies die in rekening worden gebracht voor de initiatie van het lidmaatschap, haar web- en klantenservice, doorlopend lidmaatschap, lidmaatschapsniveaus, uitwisselingen wijzigen en/of nieuwe vergoedingen of contributie creëren.

(III) Leden betalen een ruilvergoeding voor elk Gereserveerd Verblijf. Wisselkosten worden naar eigen goeddunken door THIRDHOME bepaald en kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. Wisselkosten die momenteel variëren van $ 495 tot $ 1395 per Reservering worden gespecificeerd in subsectie (IV) hieronder en worden bepaald door het aantal Sleutels dat voor een bepaalde Reservering wordt gebruikt.

(IV) Instapkosten, Lidmaatschapskosten en Wisselkosten.

Initiatiekosten: $ 2,500.00

Jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage: $ 295.00

Wisselkosten worden volgens het volgende schema berekend: 1 Sleutel = $495; 2 en 3 sleutels = $ 695; 4 en 5 sleutels = $ 795; 6 en 7 toetsen = $ 995; 8 tot 15 toetsen = $ 1195; en 16 of meer sleutels = $ 1395. Er wordt een toeslag in rekening gebracht voor alle Keyless-boekingen volgens het volgende schema: 1 sleutel = $ 595; 2-3 sleutels = $ 895; 4-5 toetsen = $ 995; 6-7 toetsen = $ 1295; 8-15 toetsen = $ 1495; en 16+ sleutels = $ 1895.

(V). THIRDHOME zal in geen geval enig deel van een betaling terugbetalen die is gedaan voor een upgrade van het lidmaatschapsniveau. In het geval van een geval van overmacht dat een gedeeltelijke of volledige invloed heeft op de periode die wordt gedekt door een upgrade van het lidmaatschapsniveau, kan THIRDHOME er echter naar eigen goeddunken voor kiezen om de termijn van de periode van het lidmaatschapsniveau te verlengen.

(VI) Alle geldelijke tegoeden die in het kader van het programma aan leden worden verstrekt, kunnen worden gebruikt ter compensatie van initiatie-, lidmaatschaps- en ruilkosten, tenzij specifiek anders vermeld, maar dergelijke tegoeden hebben geen contante waarde en zijn niet overdraagbaar. De toepassing van een Monetair Krediet voor een specifieke vergoeding is beperkt tot 50% van de kosten van de vergoeding. Als een lid er bijvoorbeeld voor kiest om een ​​monetair krediet toe te passen tegen een ruilvergoeding van $995; $ 498 van de vergoeding kan worden voldaan door middel van een monetair krediet. De resterende $ 497 wordt betaald met een creditcard.

(VII) In bepaalde gevallen heeft u de mogelijkheid om kosten aan te vechten bij creditcardmaatschappijen (“terugvorderingen”). Voordat we een terugvordering starten, vragen we u eerst contact met ons op te nemen om eventuele vragen of opmerkingen over onze kosten te bespreken. We zullen met u samenwerken om uw zorgen op te lossen. Door gebruik te maken van onze service en lid te worden, accepteert en gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden. THIRDHOME behoudt zich het recht voor om elke ongepaste terugvordering te betwisten en om alle kosten te verhalen, inclusief advocaatkosten in verband met ongepaste terugvorderingen. Bovendien behouden we, in het geval van een ongepaste terugvordering, het recht om een ​​verblijfsreservering met betrekking tot die ongepaste terugvordering te annuleren. De volgende terugvorderingsscenario's zijn ongepast en we behouden ons het recht voor om dergelijke terugvorderingsclaims te onderzoeken en te weerleggen:

(VIII) Elk Lid met volledige (in tegenstelling tot gedeeltelijke of gedeeltelijke) eigendom van een woning op de Exchange is verplicht om elke 1 maanden één (12) Key Earning Deposit te doen. Elk Lid met een gedeeltelijk of gedeeltelijk belang in een woning op de Beurs is verplicht om elke 1 maanden één (24) Key Earning Deposit te doen. Verblijven buiten het seizoen en/of aanbetalingen die binnen 90 dagen vanaf de begindatum van het verblijf zijn gedaan, voldoen echter aan de vereiste; op voorwaarde dat het verblijf Gereserveerd is. Elke storting die aan deze vereiste voldoet, stelt de deponeringsvereiste van het lid opnieuw in op 12 of 24 maanden vanaf de datum waarop de sleutels voor de onderliggende storting zijn toegekend. Elke niet-naleving van de stortingsvereiste zal ertoe leiden dat een ledenaccount wordt beperkt. 

G. HOST LEDEN


I. HOME VERTEGENWOORDIGINGEN

(1) Als Gastlid garandeert u dat de weergave van uw woning(en) op de Club-website een nauwkeurige weergave geeft van uw eigendom, faciliteiten, diensten en voorzieningen die worden aangeboden door middel van de beschrijving en foto's die u aan THIRDHOME verstrekt. U garandeert en verklaart ook dat alle fotografische afbeeldingen actueel zijn en dat ze de huidige staat van uw eigendom nauwkeurig weergeven. Bovendien verklaart u dat u over de rechten of de vereiste toestemming beschikt om de afbeeldingen op deze manier te gebruiken. Het is het beleid van THIRDHOME om, in passende omstandigheden, de accounts te beëindigen van leden of gebruikers die herhaaldelijk afbeeldingen plaatsen die het beschermde eigendom van anderen zijn of die herhaaldelijk worden beschuldigd van inbreuk op het auteursrecht.

(2) De waarde van de woning van een lid, seizoensinvloeden en clubvraag bepalen het aantal sleutels dat een ontvangend lid ontvangt bij het doen van een storting op de uitwisseling. Daarom stemmen alle leden ermee in om de huidige waarde van onroerend goed dat ter goedkeuring wordt ingediend, nauwkeurig weer te geven. De waarde van een woning wordt gedefinieerd als de huidige verwachte verkoopprijs voor het onroerend goed volgens een gekwalificeerde schatting op basis van recente vergelijkbare verkopen op de omliggende locatie.

(3) THIRDHOME behoudt zich het recht voor om de eigendomswaarde van een lid aan te passen indien THIRDHOME vaststelt dat de waarde van het eigendom in de Club over- of ondervertegenwoordigd is op basis van de factoren uiteengezet in lid (2) direct hierboven. THIRDHOME behoudt zich het recht voor om een ​​lidmaatschap te beëindigen en om eventuele sleutels of tegoeden op een lidmaatschapsaccount in te trekken in het geval van een verkeerde voorstelling van zaken.

(4) De aantrekkelijkheid en volledigheid van de vermelding op de eigendomspagina van een lid heeft een directe invloed op de aantrekkingskracht van het eigendom op andere leden. Dienovereenkomstig behoudt THIRDHOME zich het recht voor om een ​​lid te verzoeken foto's toe te voegen of te vervangen of de details van hun eigendomsprofiel te verbeteren om de aantrekkelijkheid ervan te vergroten. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot tijdelijke opschorting van Club-privileges of beëindiging van het lidmaatschap.

II. VRIJWARING

(1) Gastlid stemt ermee in het Gastlid, leden van de familie van het Gastlid en THIRDHOME te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle claims, schade, kosten en andere uitgaven, inclusief advocaatkosten, die voortvloeien uit of anderszins verband houden met enige overlijden, persoonlijk letsel of ziekte als gevolg van het gebruik van het eigendom door gastlid, familie van gastlid of genodigden van gastlid, tenzij veroorzaakt door grove nalatigheid of opzettelijk wangedrag van het gastlid.

III. HUURINKOMSTEN

(1) De Exchange is geen verhuurprogramma en daarom is het Leden niet toegestaan ​​huurinkomsten te ontvangen voor het gebruik van Sleutels of gemaakte Reserveringen. Evenmin kan een lid Reserveringen voor waarde overdragen, verhandelen of verkopen. Het ontvangen van huurinkomsten, of het overdragen van Sleutels of Reserveringen, in strijd met de algemene voorwaarden van de Club, onderwerpt het Lid aan verbeurdverklaring van het Lidmaatschap, Sleutels en tegoeden op een Ledenaccount. THIRDHOME behoudt zich het recht voor om alle wisselkosten in te houden die zijn betaald in verband met activiteiten die geacht worden in strijd te zijn met deze algemene voorwaarden.

(2) Gastleden mogen in verband met een Reservering onder geen enkele omstandigheid borgsommen van een gastlid in rekening brengen of eisen.

(3) THIRDHOME behoudt zich het recht voor om het lidmaatschap te beëindigen en alle sleutels in te houden als een lid enige vorm van huur of ongeautoriseerde betaling verkrijgt of probeert te verkrijgen die niet duidelijk wordt vermeld in een eigendomsbeschrijving op de THIRDHOME-website.

IV. VASTGOEDDIENSTEN, MEUBILAIR EN HOSTVERZEKERING

(1) Alle Hostleden garanderen en gaan ermee akkoord dat, terwijl ze een Gastreservering hosten, alle conventionele diensten beschikbaar zullen worden gesteld aan het Gastlid, inclusief maar niet beperkt tot HVAC, elektriciteit, gas, water, sanitair binnenshuis en dat alle conventionele apparaten in huis zijn in goede staat. Het hostlid stemt ermee in dat elke niet-nakoming van de verplichting om een ​​gereserveerde accommodatie beschikbaar te stellen volgens de vereisten en normen uiteengezet in deze algemene voorwaarden ertoe zal leiden dat het hostlid financieel verantwoordelijk is voor de kosten die een gastlid maakt als gevolg van zo'n mislukking. Dergelijke kosten omvatten uitdrukkelijk, maar zijn niet beperkt tot, een terugbetaling van sleutels, wisselkosten, annuleringskosten of wijzigingskosten voor vliegreizen en/of de kosten om alternatieve gelijkwaardige accommodaties op de bestemming op die data waar nodig veilig te stellen.

(2) Het gastlid stemt ermee in om alle noodzakelijke regelingen te treffen om het gastlid toegang te geven tot de normale voorzieningen die bij de accommodatie horen. Als er extra services beschikbaar zijn of vereist zijn met extra kosten voor het gastlid, stemt het hostlid ermee in om THIRDHOME op de hoogte te stellen van deze servicekosten, zodat deze vooraf door THIRDHOME worden goedgekeurd en daarna op de eigendomspagina van het hostlid worden geplaatst. Gastleden kunnen onder geen enkele omstandigheid gastleden kosten in rekening brengen voor diensten die niet zijn beschreven in de beschrijving van hun accommodatie. Een dergelijke actie kan leiden tot het verlies van lidmaatschap, sleutels en tegoeden op een ledenaccount.

(3) Het gastlid garandeert en verklaart dat de accommodatie op de juiste wijze is ingericht op het niveau dat wordt beschreven in de beschrijving zodat gastleden ten volle kunnen genieten van hun vakantie-ervaring, inclusief beddengoed, kookgerei en gebruikelijke benodigdheden. Als het gastlid niet op de juiste manier verstrekt, kan het lidmaatschap, de sleutels en tegoeden op een lidmaatschapsaccount worden verbeurd.

(4) Het gastlid is verantwoordelijk voor het verstrekken van informatie aan het gastlid die geschikt is om de systemen van de accommodatie te bedienen, zoals, maar niet beperkt tot, beveiligingssystemen of beveiligingsmaatregelen, het HVAC-systeem, entertainmentsystemen en apparaten.

(5) Het is de verantwoordelijkheid van het gastlid om, indien van toepassing, het landschap, het zwembad, de oprit en het exterieur te onderhouden.

(6) Het gastlid garandeert dat de accommodatie bij aankomst schoon en gereed voor bewoning door het gastlid wordt aangeboden. Wat betreft de algehele staat van de Host Residence, hanteert THIRDHOME een schoon eigendomsbeleid dat in overeenstemming is met de normen van vier tot vijfsterrenhotels. Er zijn geen uitzonderingen op deze regel; het niet naleven van dit beleid onderwerpt het gastlid tot het verlies van lidmaatschap, sleutels en tegoeden in een ledenaccount, naar eigen goeddunken van THIRDHOME. Wat betreft de sanitaire normen van de residentie, beveelt THIRDHOME ten zeerste aan dat elke gastheer het ontsmettingsbeleid toepast dat is gedefinieerd in de VRMA-richtlijnen, waar mogelijk. De details van de VRMA-richtlijnen zijn: hier geschetst. Het gastlid is ook verantwoordelijk voor het schoonmaken van de accommodatie na het vertrek van het gastlid. Als dagelijkse schoonmaakservice of tussentijdse schoonmaakdiensten worden aangeboden, kunnen de kosten voor dergelijke diensten worden doorberekend aan het gastlid; op voorwaarde dat dergelijke kosten voorafgaand aan een Reservering worden beschreven op de beschrijvingspagina van de accommodatie.

(7) Gastleden zijn verantwoordelijk voor schade veroorzaakt tijdens het bezetten van het eigendom van een Gastlid.

(8) Niettegenstaande de verplichting van de gast om verantwoordelijk te zijn voor schade aan het eigendom van de verhuurder, zoals vermeld in subsectie (7) direct hierboven, stemt het hostlid ermee in ervoor te zorgen dat het eigendom adequaat wordt gedekt door een huidige verzekeringspolis voor huiseigenaren, inclusief dekking voor alle niet -betalende genodigden die in hun huis blijven. Hostlid stemt ermee in om op verzoek een bewijs van verzekering te verstrekken aan THIRDHOME en/of zijn dekkingspartner. THIRDHOME biedt echter, via haar dekkingspartner, robuuste eigendomsdekking aan leden terwijl ze verhuren, evenals aansprakelijkheidsbescherming in beperkte omstandigheden.  KENNISGEVING: In het geval dat er schade wordt ontdekt als gevolg van een THIRDHOME-verblijf, neem dan binnen 10 dagen na het uitchecken of voordat uw volgende gast incheckt, indien dit eerder is, contact op met uw THIRDHOME Member Experience Associate om een ​​claim voor terugbetaling in te dienen. Verzamel als onderdeel van uw claim bewijsmateriaal zoals foto's, video's, schattingen, bonnen of ander ondersteunend materiaal en stuur dit door naar THIRDHOME voor claimverwerkingsdoeleinden.  

V. BEWAKINGSAPPARATUUR

Hostleden zijn verplicht om aan de gast de aanwezigheid van alle bewakingsapparatuur op het terrein bekend te maken, ongeacht of dergelijke apparaten operationeel zijn of niet. THIRDHOME verbiedt het gebruik van bewakingsapparatuur in de woonruimtes van de woning waarbinnen het gastlid redelijkerwijs kan worden verwacht te bewonen. Bovendien moeten gastleden ervoor zorgen dat het gebruik van bewakingsapparatuur in overeenstemming is met de toepasselijke lokale wet- en regelgeving. Als het bestaan ​​van alle bewakingsapparatuur niet aan gastleden wordt bekendgemaakt, kan het gastlid het lidmaatschap, de sleutels en tegoeden in een ledenaccount verliezen.

VI. HOST ANNULERINGSBELEID

(1) Hostleden mogen reserveringen die bij hun accommodatie zijn gemaakt om welke reden dan ook niet annuleren. Als een hostlid ervoor kiest om een ​​boeking niet te honoreren, worden alle sleutels terugbetaald aan het gastlid vanuit het hostlidaccount. In dit geval is het Gastlid bij wijze van restitutie ook verantwoordelijk voor de terugbetaling van de Ruilvergoeding aan het Gastlid via THIRDHOME, evenals voor alle kosten die het Gastlid heeft gemaakt in verband met de Reservering. Als dergelijke kosten op verzoek niet worden betaald, kan een gastlid zijn lidmaatschap en eventueel verdiende sleutels verliezen. Verder stemt het gastlid ermee in financieel verantwoordelijk te zijn voor alle gevolgkosten die een gastlid oploopt als gevolg van het verzuim of de weigering van de gastheer om een ​​woning ter beschikking te stellen aan een gastlid met een bevestigde reservering. Dergelijke kosten omvatten expliciet, maar zijn niet beperkt tot, annuleringskosten voor vliegreizen of wijzigingskosten, en/of de kosten om op die data alternatieve gelijkwaardige accommodatie op de bestemming te regelen.

(2) In verband hiermee stemt het ontvangende lid in met de invoer van een vonnis voor een bedrag dat gelijk is aan de schade, kosten en uitgaven uiteengezet in de subsectie onmiddellijk hierboven en dat de juiste plaats voor de invoer van het bovengenoemde toestemmingsvonnis zullen de staatsrechtbanken van Tennessee zijn of de Federal Circuit Courts voor Davidson County, Tennessee, in Nashville Tennessee. In verband met de tenuitvoerlegging van een dergelijk toestemmingsvonnis, stemt het gastlid er ook mee in verantwoordelijk te zijn voor de proceskosten en onkosten van THIRDHOME, inclusief maar niet beperkt tot advocatenhonoraria. In verband met de bovengenoemde rechtszaken ziet het lid af van enig bezwaar tegen de jurisdictie, of locatie, van de staatsrechtbanken van Tennessee, en stemt het in met genoemde rechtbanken voor de beslechting van de hierin uiteengezette vorderingen.

VII. EEN WEEK AANVRAGEN

De DERDEHUIS Vraag een week aan Met deze functie kunnen gastleden informeren naar de beschikbaarheid van specifieke eigendommen die momenteel niet op de site zijn gedeponeerd. De knop Een week aanvragen staat op de eigendomspagina van elke gastresidentie. Gastleden kunnen bij elke accommodatie een week aanvragen. Gastleden zijn niet verplicht om een ​​verzoek te accepteren voor een week die niet eerder is gedeponeerd.

VIII. HOST COMMUNICATIE

Als Gastlid stemt u ermee in dat het Gastlid rechtstreeks contact met u kan opnemen via e-mail, telefoon of een ander communicatiemiddel met betrekking tot alle Reserveringen.

H. GASTLEDEN


I. VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN EIGENDOMMEN

(1) Gastleden zijn verplicht om de gastresidentie achter te laten in de staat waarin deze aan het begin van het verblijf werd aangetroffen. Het schoonmaken van zaken als beddengoed, vloeren en badkamers is echter de verantwoordelijkheid van het gastlid. Verder moet het gastlid verantwoordelijk zijn voor eigendommen en nutsvoorzieningen zoals, maar niet beperkt tot, HVAC-systemen, elektriciteit en water, met name in huizen op het eiland waar water, elektriciteit en andere bronnen mogelijk beperkt zijn.

(2) Gastleden zijn volledig verantwoordelijk voor de activiteiten en acties van degenen die het eigendom van het Gastlid gebruiken tijdens de data van de Reservering, inclusief gezinsleden, gasten en genodigden.

II. VRIJWARING EN AANSPRAKELIJKHEID VAN GASTEN

(1) Gastlid stemt ermee in het Gastlid, leden van de familie van het Gastlid en THIRDHOME te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle claims, schade, kosten en andere uitgaven, inclusief advocaatkosten, die voortvloeien uit of anderszins verband houden met enige overlijden, persoonlijk letsel, ziekte of materiële schade die voortvloeit uit het gebruik van het eigendom door gastlid, familie van gastlid of genodigden van gastlid (zoals beschreven in sectie E(II)(8)), tenzij veroorzaakt door grove nalatigheid of opzettelijk wangedrag van het gastlid.

(2) Gastleden erkennen dat zij verantwoordelijk zijn voor alle schade veroorzaakt door een gast, een familielid en een gast of genodigde van een lid, en dat het bestaan ​​van een toepasselijke dekking een gastlid niet ontslaat, ontslaat of anderszins ontslaat van financiële aansprakelijkheid voor veroorzaakte schade, zoals hierin opgesomd.

(3) THIRDHOME behoudt zich het recht voor om schadevergoeding te eisen voor alle betalingen die zijn gedaan als gevolg van het verzuim van een gastlid om de gastheer te vergoeden voor schade. Bovendien behoudt THIRDHOME zich het recht voor om het lidmaatschap te beëindigen en om sleutels en tegoeden in een ledenaccount te verliezen als gevolg van het verzuim van een gastlid om een ​​host te vergoeden voor schade. Gastleden zijn aansprakelijk jegens THIRDHOME voor advocaatkosten en gerechtskosten in het geval dat THIRDHOME genoodzaakt is om een ​​rechtsvordering in te stellen om betalingen terug te vorderen die zijn gedaan om een ​​Host te vergoeden voor schade.

III. DISCLOSURES

Het gastlid is verplicht om vooraf nauwkeurig het aantal mensen door te geven dat de accommodatie zal bezetten (familie of genodigden) en stemt ermee in de capaciteit van de accommodatie, zoals vermeld op de accommodatiepagina, niet te overschrijden zonder de uitdrukkelijke toestemming van de gastheer. Indien op enig moment, voor of tijdens een Reservering, het gezelschap van het Gastlid deze capaciteit overschrijdt, heeft het Gastlid het recht om de Reservering te annuleren en zal het Gastlid alternatieve accommodatie zoeken; waarvan de kosten voor rekening van het gastlid zijn.

IV. DIEREN

(1) Huisdieren zijn niet toegestaan, tenzij in de beschrijving van de accommodatie specifiek huisdieren zijn toegestaan. Gastleden moeten een bevestiging ontvangen waarin staat dat huisdieren zijn toegestaan ​​voordat ze een huisdier mee naar binnen nemen in de Host Residence. Na ontvangst hiervan moet het Gastlid door een Gastlid op de hoogte worden gesteld van het voornemen van het Gastlid om alle huisdieren als onderdeel van het Verblijf op te nemen, evenals het ras van dergelijke huisdieren. Elke schending van dit beleid kan leiden tot het verlies van lidmaatschap, sleutels en tegoeden op een ledenaccount. De gast is verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat de accommodatie vrij is van alle huisdierenafval wanneer huisdieren zijn toegestaan ​​door de gastheer.

(2) Volgens de Americans With Disabilities Act (de "ADA") zijn de eigenaren van privéwoningen niet verplicht om accommodatie voor hulpdieren te maken. Gastleden moeten toestemming hebben van een gastlid voordat een hulpdier wordt toegestaan ​​in de accommodatie van de gastheer.

V. BEZETTING EN ANDERE GEBRUIKSBEPERKINGEN

(1) THIRDHOME hanteert een strikt niet-rokenbeleid voor alle accommodaties. Geen uitzonderingen. Het niet-rokenbeleid strekt zich uit tot en omvat in en rond het huis, en verbiedt het weggooien van alle tabaksproducten op, op of overal in de buurt van het terrein.

(2) Als gastlid stemt u ermee in dat het hostlid rechtstreeks contact met u kan opnemen via e-mail, telefoon of een andere communicatiemethode met betrekking tot alle reserveringen.

(3) Gastlid stemt ermee in om geen contact op te nemen met een ander THIRDHOME-lid, totdat hierom wordt gevraagd door middel van een THIRDHOME-reserveringsbevestiging. Zodra een ruil via THIRDHOME is gereserveerd, zal THIRDHOME zowel de gast- als de gastleden wederzijdse contactgegevens en alle andere noodzakelijke informatie verstrekken om het verblijf te regelen. Het is de verantwoordelijkheid van alle leden om hun respectieve contactgegevens te allen tijde up-to-date te houden.

VI. AANKOMST- EN VERTREKBELEID

(1) Met betrekking tot de in- en uitchecktijden zoals beschreven in de bevestigingsovereenkomst, stemt gastlid ermee in om in te checken bij de accommodatie op of na de vermelde inchecktijd en uit te checken op of voor de vermelde uitchecktijd tijd, tenzij vooraf alternatieve afspraken zijn gemaakt met het gastlid.

(2) Op de vertrekdatum zal het Gastlid onmiddellijk alle sleutels of beveiligingscodes teruggeven aan het Gastlid, zoals gevraagd door het Gastlid.

(3) Na elk verblijf stemmen Leden ermee in om feedback te geven aan THIRDHOME via de THIRDHOME-website. Het gastlid moet details verstrekken over de accommodatie en hun ervaring en het gastlid moet opmerkingen over de gast geven. Op deze manier hebben leden meer informatie over de eigendommen voordat ze een ruil boeken. Feedback draagt ​​bij aan de beoordeling van een lid, wat een gecombineerde score is van opmerkingen die leden ontvangen als gast- en gastlid. De beoordelingen van leden worden nauwlettend gevolgd; als de beoordelingen van een lid tot een bepaald niveau dalen, lopen leden het risico dat hun lidmaatschapsrechten worden ingetrokken naar eigen goeddunken van THIRDHOME. THIRDHOME behoudt zich het recht voor om alle feedback over leden en hun eigendommen op de THIRDHOME-site te plaatsen ten behoeve van alle leden.

VII. ANNULERINGSBELEID VOOR GASTEN

(1) Over het algemeen hebben gastleden geen recht op restitutie van ruilkosten of sleutels als een gast een reservering annuleert, behalve wanneer zich omstandigheden voordoen en reizen naar een specifieke regio verboden of onpraktisch wordt vanwege een overheidsbeperking of een geval van overmacht zoals beschreven in subsectie (2) hieronder. In het geval dat een gastlid een reservering wil uitstellen of annuleren, is het de verantwoordelijkheid van de gast om het gastlid en THIRDHOME hiervan op de hoogte te stellen. KENNISGEVING: THIRDHOME-beleid vereist dat de gast en host eerst proberen een alternatieve datum in de toekomst te vinden die voor beide partijen acceptabel is, voordat een annulering wordt verwerkt volgens de subsecties (3) en (4) hieronder.

(2) Niettegenstaande het bovenstaande algemene beleid, kunnen reisvoorwaarden zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. In het geval dat zich onvoorziene omstandigheden voordoen nadat een Reservering is gemaakt en reizen naar een specifieke regio verboden of onpraktisch wordt vanwege een overheidsbeperking of een geval van overmacht, kan een verzoek tot uitstel of annulering worden ingediend door de Gast of het Gastlid. THIRDHOME aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies, schade, vertraging of annulering die geheel of gedeeltelijk het gevolg is van een geval van overmacht. Overmachtgebeurtenissen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, natuurrampen, werkonderbrekingen en daden of dreigingen van terrorisme, rellen of burgerlijke commissies of ongeregeldheden, en alle andere soortgelijke daden, sabotage, oorlog, opstand, brand, vulkanische uitbarsting, orkaan, milieuvervuiling of -besmetting, aardbeving, overstroming, tropische stormen, quarantainebeperkingen, gezondheidsadviezen van de overheid, epidemieën, pandemieën, wijdverbreide ziekte of infectie, inbeslagnames door de overheid, weigering of annulering of opschorting of vertraging van een overheidsinstantie of een vergunning, vergunning of autorisatie, schade aan de woning van het gastlid of andere onvoorziene omstandigheden of andere onvoorziene factoren door THIRDHOME en/of het gastlid die een negatieve invloed hebben op of een belemmering vormen voor hun vermogen om aan een van de contractuele voorwaarden te voldoen.. De aangegeven reis beperkingen van overheidsinstanties zoals de US Department of State-Bureau of Consular Affairs, of een vergelijkbare buitenlandse instantie, zal leerzaam zijn, maar niet bepalend, of dit beleid van toepassing is. THIRDHOME moedigt haar leden aan om de bevoegde overheidsdiensten van de regio's van waaruit en waarnaar ze reizen te raadplegen voordat ze reizen reserveren.

(3) Bij een verzoek om uitstel of annulering van een Reservering om redenen zoals beschreven in subsectie (2) direct hierboven, moet de Gast de Host en THIRDHOME niet eerder dan 90 dagen voorafgaand aan, of tot 14 dagen vóór de startdatum van de Reservering, op de hoogte stellen om dit beleid toe te passen. In het geval dat zich onvoorziene omstandigheden voordoen, binnen de 14-daagse kennisgevingsperiode, en reizen naar een specifieke regio verboden of onpraktisch wordt vanwege een overheidsbeperking of een geval van overmacht, kan THIRDHOME overwegen af ​​te zien van de 14-daagse kennisgevingsvereiste.

(4) Na kennisgeving van een verzoek tot uitstel, worden de gastheer en gast aangemoedigd om een ​​alternatieve datum in de toekomst te vinden die voor beide partijen aanvaardbaar is. In het geval dat overeenstemming over een toekomstige datum niet mogelijk is, zal THIRDHOME dan het volgende doen: de gastheer toestaan ​​de aanbetaling in te trekken of een aanbetaling van een andere week te doen; de Sleutels van de Host-account intrekken als een alternatieve week niet door de Host is gestort; en crediteer alle sleutels en de ruilvergoeding via een geldelijke tegoed op de rekening van de gast voor toekomstig gebruik. Alle andere betrokken reisreserveringen of gemaakte reiskosten als gevolg van de annulering zijn de verantwoordelijkheid van de Gast. THIRDHOME is niet verantwoordelijk voor het omboeken of vergoeden van een gast voor dergelijke reiskosten. Het bovengenoemde beleid in deze Sectie VII zal naar eigen goeddunken van THIRDHOME worden toegepast.

VIII. EEN WEEK AANVRAGEN

De DERDEHUIS Vraag een week aan Met deze functie kunnen gastleden informeren naar de beschikbaarheid van specifieke eigendommen die momenteel niet op de site zijn gedeponeerd. De knop Een week aanvragen bevindt zich op de eigendomspagina van elke gastresidentie. Gastleden kunnen bij elke accommodatie een week aanvragen. Gastleden zijn niet verplicht om een ​​verzoek te accepteren voor een week die niet eerder is gedeponeerd.

I. GEDRAG VAN LEDEN

THIRDHOME behoudt zich het recht voor om het lidmaatschap te beëindigen voor elk gedrag van een gastlid of gastlid dat schadelijk wordt geacht voor de reputatie en het karakter van THIRDHOME. Dergelijk gedrag kan omvatten, maar is niet beperkt tot; ongepast, gewelddadig of beledigend gedrag jegens individuen, leden, werknemers van THIRDHOME en werknemers van THIRDHOME-partners, ongeacht of deze verband houden met een THIRDHOME-reservering of niet, evenals het opzettelijk verwijderen, beschadigen, beschadigen of vernietigen van eigendommen tijdens een THIRDHOME-verblijf. Een beëindigd lidmaatschap zal resulteren in de onmiddellijke annulering van alle toekomstige reserveringen en verlies van alle lidmaatschapsvoordelen, waaronder; Sleutels, niveauvoordelen, geldelijke tegoeden en toegang tot het ledengedeelte van de THIRDHOME-website.

J. DE DERDE WEBSITE

I. EIGENDOM

(1) De THIRDHOME-website is eigendom van, wordt beheerd door en wordt beheerd door 3RD HOME Limited. Elke reproductie van de site, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van THIRDHOME, is ten strengste verboden en wettelijk strafbaar. Alle inhoud op de website, inclusief maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen, illustraties, audioclips en videoclips, wordt beschermd door auteursrecht, handelsmerken, dienstmerken en/of andere intellectuele eigendomswetten (die worden beheerst door de Amerikaanse wetgeving en wereldwijde auteursrechtwetten, evenals verdragsbepalingen, privacy- en publiciteitswetten, evenals communicatieregels en statuten, waar van toepassing), en zijn eigendom van en worden beheerd door 3RD HOME Limited, of zijn gelieerde ondernemingen, of zijn externe inhoudleveranciers, verkopers, sponsors en licentiegevers (gezamenlijk "Aanbieders"). Al deze providers hebben hun inhoud of het recht om hun producten en/of diensten op de markt te brengen aan 3RD HOME Limited in licentie gegeven voor gebruik op de genoemde website.

(2) Alle foto's of beschrijvingen die door een lid worden ingediend, worden eigendom van 3RD HOME Limited. Alle leden verklaren en garanderen dat de geposte informatie, inclusief eventuele foto's, door het lid is gepost en dat het lid de exclusieve auteur van de informatie en de exclusieve eigenaar van de foto's is of dat het lid schriftelijke toestemming heeft gekregen voor het gebruik van dergelijke afbeeldingen. Door dit te doen, wijst het lid THIRDHOME, met volledige titelgarantie, alle auteursrechten toe met betrekking tot alle informatie en foto's die zijn geplaatst, en alle aanvullende informatie die op enig moment naar THIRDHOME wordt verzonden in verband met het gebruik van de service door het lid. Als lid gaat u ermee akkoord THIRDHOME schadeloos te stellen en schadeloos te stellen, en de volledige financiële verantwoordelijkheid te nemen voor eventuele boetes die op THIRDHOME worden geheven, of kosten die door THIRDHOME worden gemaakt als gevolg van de afbeeldingen die op de site zijn geplaatst. Verder stemmen alle leden ermee in om THIRDHOME onmiddellijk te vergoeden voor de schade die is opgelopen als gevolg van de ongeoorloofde plaatsing van dergelijke afbeeldingen.

II. INHOUD GEBRUIK

(1) Inhoud op deze website of een website die eigendom is van, wordt beheerd door, in licentie wordt gegeven door of wordt beheerd door THIRDHOME, is uitsluitend bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik.

(2) Leden mogen de website gebruiken om eigendomsprofielen aan te maken en te wijzigen en om aanbetalingen en reserveringen te doen. Het gebruik van de website door leden is niet toegestaan ​​voor enig ander doel, inclusief maar niet beperkt tot het doen van speculatieve, valse of frauduleuze uitwisselingen.

(3) Leden mogen een kopie van de inhoud en/of informatie op de website afdrukken, maar alleen voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Een lid mag in geen geval de inhoud of informatie op de website kopiëren, reproduceren, opnieuw publiceren, uploaden, posten, verzenden, distribueren en/of exploiteren op enigerlei wijze (inclusief per e-mail of andere elektronische middelen) voor commercieel gebruik of doel, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van 3RD HOME Limited.

(4) De naam THIRDHOME en het bijbehorende logo zijn gedeponeerde handelsmerken van 3RD HOME Limited. Elk gebruik, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van 3RD HOME Limited, is strikt verboden en strafbaar.

(5) Leden doen absoluut en zonder voorwaarden afstand van alle rechten om te worden geïdentificeerd als auteur van de website-informatie van THIRDHOME, of de eigenaar van enige foto('s) die daarin zijn geplaatst, en van soortgelijke rechten wordt eveneens afstand gedaan, in alle rechtsgebieden, binnen- of buitenland.

(6) Andere leden mogen geen auteursrechtelijk beschermde informatie plaatsen die auteursrechtelijk is beschermd, ongeacht of deze is aangemerkt als auteursrechtelijk beschermd. Met uitzondering van die informatie die zich in het publieke domein bevindt of waarvoor u uitdrukkelijke schriftelijke toestemming hebt gekregen, zullen leden dergelijke eigendomsinformatie niet kopiëren, wijzigen, publiceren, verzenden, distribueren, uitvoeren, weergeven of verkopen. Door informatie, foto's of inhoud op de service te plaatsen, verklaart en garandeert u automatisch dat u, gratis, een onherroepelijke, eeuwigdurende, niet-exclusieve, royaltyvrije, volledig betaalde, wereldwijde licentie hebt om te gebruiken, kopiëren, uitvoeren, om dergelijke informatie, inhoud en foto's weer te geven, te promoten, te publiceren en te verspreiden en om afgeleide werken van dergelijke informatie en inhoud voor te bereiden of op te nemen in andere werken, en om sublicenties van het voorgaande te verlenen en toe te staan.

III. DIGITALE MILLENNIUM COPYRIGHT ACT (“DMCA”) KENNISGEVINGEN

(1) KENNISGEVING:

THIRDHOME respecteert de intellectuele eigendomsrechten van anderen. Volgens de DMCA zal THIRDHOME snel reageren op claims van inbreuk op het auteursrecht op haar website indien ingediend bij de Copyright Agent van THIRDHOME, zoals hieronder beschreven. Na ontvangst van een kennisgeving van vermeende inbreuk op het auteursrecht, zal THIRDHOME elke actie ondernemen die het naar eigen goeddunken passend acht, inclusief verwijdering van het vermeend inbreukmakende materiaal en beëindiging van de toegang voor herhaalde inbreukmakers op auteursrechtelijk beschermde inhoud.

Als u van mening bent dat uw intellectuele eigendomsrechten zijn geschonden door THIRDHOME of door een derde partij die materiaal naar onze website heeft geüpload, geef dan de volgende informatie aan de hieronder vermelde Copyright Agent:

(a) Een beschrijving van het auteursrechtelijk beschermde werk of ander intellectueel eigendom waarop volgens u inbreuk is gemaakt;

(b) Een beschrijving van waar het materiaal waarvan u beweert dat het inbreuk maakt zich op de Site bevindt;

(c) Een adres, telefoonnummer en e-mailadres waarop THIRDHOME contact met u kan opnemen en, indien verschillend, een e-mailadres waarop de vermeende inbreukmakende partij, zo niet THIRDHOME, contact met u kan opnemen;

(d) Een verklaring dat u te goeder trouw meent dat het gebruik niet is geautoriseerd door de eigenaar van het auteursrecht of een andere eigenaar van intellectuele eigendomsrechten, door zijn vertegenwoordiger of door de wet;

(e) Een verklaring van u, op straffe van meineed, dat de informatie in uw kennisgeving juist is en dat u de eigenaar bent van het auteursrecht of intellectueel eigendom of dat u bevoegd bent om namens de eigenaar op te treden; en

(f) Uw elektronische of fysieke handtekening.

THIRDHOME kan om aanvullende informatie vragen voordat vermeend inbreukmakend materiaal wordt verwijderd. In het geval dat THIRDHOME de vermeend inbreukmakende materialen verwijdert, zal THIRDHOME de persoon die verantwoordelijk is voor het plaatsen van dergelijke materialen onmiddellijk op de hoogte stellen dat THIRDHOME de materialen heeft verwijderd of de toegang tot de materialen heeft uitgeschakeld. THIRDHOME kan de verantwoordelijke persoon ook uw e-mailadres verstrekken, zodat de persoon op uw beschuldigingen kan reageren.

Overeenkomstig 17 USC 512(c) is de door THIRDHOME aangewezen Copyright Agent als volgt:

Stu Grimson, 615-454-2329 stu.grimson@thirdhome.com

(2) TEGENBERICHT

Als materiaal dat u op onze site hebt geplaatst, is verwijderd, kunt u een tegenvordering indienen die de volgende details bevat:

(a) Identificatie van het materiaal dat is verwijderd of waartoe de toegang is uitgeschakeld en de locatie waar het materiaal verscheen voordat het werd verwijderd of de toegang ertoe werd geblokkeerd;

(b) Een verklaring, op straffe van meineed, dat u te goeder trouw gelooft dat het materiaal is verwijderd of uitgeschakeld als gevolg van een vergissing of verkeerde identificatie van het materiaal in kwestie;

(c) Uw naam, adres en telefoonnummer;

(d) Een verklaring dat u instemt met de jurisdictie van de federale districtsrechtbank in Davidson County, Tennessee, en dat u betekening of kennisgeving accepteert van de persoon die de kennisgeving heeft gedaan in overeenstemming met sectie 512(c)(1)(C) van de DMCA , of een agent van een dergelijke persoon.

(e) Uw fysieke of elektronische handtekening.

(f) U erkent ook en stemt ermee in dat we na ontvangst van een kennisgeving van een claim van inbreuk op het auteursrecht, het geïdentificeerde materiaal tijdelijk of permanent van onze site kunnen verwijderen zonder aansprakelijkheid jegens u of een andere partij. Herhaalde inbreukmakers zullen worden beëindigd en het gebruik van de Site wordt ontzegd.

K. AFSTANDEN EN DISCLAIMERS DIE VAN TOEPASSING ZIJN OP DERDEHUIS

(1) In geen geval zullen THIRDHOME, haar werknemers, functionarissen, directeuren, leden van de adviesraad, agenten of gelieerde bedrijven (dwz eventuele sponsors, gelieerde ondernemingen, partners, vastgoedontwikkelaars, verenigingen van huiseigenaren, verkoop- en marketingbedrijven voor onroerend goed of andere personen die een zakelijke relatie hebben met THIRDHOME) aansprakelijk zijn jegens gastleden, gastleden of familieleden of andere gasten, ongeacht de vorm of aard van de claim of actie, hetzij onder de ruilovereenkomst, in garantie, in contract, in nalatigheid, strikte aansprakelijkheid of anderszins, voor een bedrag dat de door een lid betaalde ruilvergoeding overschrijdt. Dienovereenkomstig zien zowel het gastlid als het gastlid af van een dergelijke claim of recht en stemmen zij in met de bovengenoemde geldelijke beperking, als voorwaarde voor het lidmaatschap.

(2) THIRDHOME, haar werknemers, functionarissen, directeuren, aannemers, agenten of gelieerde bedrijven (dwz eventuele sponsors, gelieerde bedrijven, partners, vastgoedontwikkelaars, verenigingen van huiseigenaren, verkoop- en marketingbedrijven voor onroerend goed of andere personen die een zakelijke relatie hebben met THIRDHOME) aansprakelijk zijn jegens gastleden, gastleden of familieleden, genodigden of gasten voor speciale, indirecte, incidentele schade, gevolgschade of punitieve schade. Dienovereenkomstig doen zowel het gastlid als het gastlid afstand van dergelijke claims of rechten en stemmen ze hiermee in, als voorwaarde voor het lidmaatschap.

L. GARANTIES, ARBITRAGE EN RECHTSKEUZE

(1) Alle THIRDHOME-leden erkennen dat de door hen hierin verstrekte garanties en verklaringen materiële garanties en verklaringen zijn en een materiële basis vormen waarop THIRDHOME haar uitwisselingsprogramma uitvoert. Dienovereenkomstig vormt het nalaten door het Lid om dergelijke garanties en verklaringen na te komen een wezenlijke schending van hun verplichtingen onder het Uitwisselingsprogramma. Op dezelfde manier vormen de overige taken en verplichtingen die hierin worden uiteengezet en waarmee alle leden zijn ingestemd, materiële bepalingen van het uitwisselingsprogramma. Dienovereenkomstig vormt het niet naleven van dergelijke bepalingen door een Gastlid of een Gastlid eveneens een wezenlijke schending van deze Overeenkomst en zal een Lid ertoe brengen zijn Lidmaatschap, Sleutels en tegoeden voor vergoedingen in het Ledenaccount te verliezen.

(2) Door deze site te gebruiken, gaan u, een derde partij en THIRDHOME ermee akkoord dat elke claim tegen THIRDHOME, inclusief die welke betrekking hebben op de toepasselijkheid of geldigheid van deze arbitragebepaling, uitsluitend zal worden opgelost door definitieve en bindende arbitrage in overeenstemming met de toepasselijke regels en procedures van de American Arbitration Association (“AAA”) voor een enkele arbiter. Alle claims die in strijd met deze sectie worden ingediend of ingediend, worden als onjuist ingediend en nietig beschouwd.

Als u ervoor kiest om een ​​klacht voor arbitrage in te dienen, moet u eerst per aangetekende post een schriftelijke kennisgeving van geschil (de "Kennisgeving") sturen aan: THIRDHOME Legal Counsel, Ste 260, 5200 Maryland Way, Brentwood TN 37027. De kennisgeving moet (i) de aard van en een duidelijke basis voor de claim beschrijven; en (ii) de gevraagde specifieke voorziening uiteenzetten. Als THIRDHOME en u, of THIRDHOME en een derde partij, geen overeenstemming bereiken om de claim op te lossen binnen 60 dagen nadat de kennisgeving is ontvangen, kunt u of de derde partij een arbitrageprocedure starten.

(3) De wetten van de staat Tennessee zijn van toepassing op elk geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met de bepalingen in deze algemene voorwaarden, evenals uw relatie met THIRDHOME. In het geval dat een juridische rechtbank beslist dat jurisdictie in een rechtbank juist is, gaat u er verder mee akkoord dat de exclusieve jurisdictie voor de oorzaak van de actie zal liggen bij de staatsrechtbanken van Tennessee of de federale districtsrechtbanken in Nashville, Davidson County, Tennessee en dat elke juridische actie met betrekking tot deze overeenkomst moet bij die rechtbanken worden ingediend.

De kosten in verband met de verdediging van een vordering ingesteld tegen THIRDHOME, waarbinnen THIRDHOME prevaleert, zijn voor rekening van de partij die het geschil heeft gestart, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, advocatenhonoraria en gerechtskosten.

M. KENNISGEVING: RITZ-CARLTON BESTEMMINGSCLUB LEDEN

(1) The Ritz-Carlton Development Company, Inc., The Ritz-Carlton Management Company, LLC, The Cobalt Travel Company LLC, en The Lion & Crown Travel Co., LLC, en hun respectievelijke functionarissen, directeuren, partners en alle gelieerde ondernemingen, dochterondernemingen en moedermaatschappijen, geven geen garantie, expliciet of impliciet, met betrekking tot de toestand, capaciteit, prestatie of enig ander aspect van de activiteiten, evenementen of diensten die worden geleverd door 3RD HOME Limited of het THIRDHOME-uitwisselingsprogramma (“THIRDHOME“ ). Er is geen onderzoek gedaan naar de activiteiten of evenementen, of de kwalificaties of de kwaliteit van de diensten die door THIRDHOME worden aangeboden.

(2) The Ritz-Carlton Development Company, Inc., The Ritz-Carlton Management Company, LLC, The Cobalt Travel Company LLC, en The Lion & Crown Travel Co., LLC en hun respectievelijke dochterondernemingen zijn niet aansprakelijk voor enige schade aan, verlies of diefstal van persoonlijke eigendommen achtergelaten bij een eigendom of voor lichamelijk letsel of schade aan eigendommen, of andere zaken, die optreden door het gebruik van of gerelateerd aan het THIRDHOME-ruilprogramma.

(3) Alle voordelen van het THIRDHOME-lidmaatschap die specifiek aan The Ritz-Carlton Destination Club-leden worden verleend, zijn afhankelijk van hun voortgezette lidmaatschap van The Ritz-Carlton Destination Club en een of meer locaties van The Ritz-Carlton Destination Club.

N. MEMBER MARKETING- EN PRIVACYBELEID

(1) Door lid te worden van THIRDHOME, machtigt u het bedrijf om uw contactgegevens, inclusief maar niet beperkt tot uw mobiele telefoonnummer, primair telefoonnummer, primair adres, secundair adres, e-mailadres, enz. te gebruiken om contact met u op te nemen voor marketing en informatieve doeleinden. Als lid kunt u zich afmelden voor marketingberichten en materialen van THIRDHOME door contact op te nemen met het Ledenervaringsteam.

(2) Bekijk a.u.b. de THIRDHOME Privacybeleid die uw gebruik van de Site regelt (het "Privacybeleid"). Door deze site te gebruiken, bevestigt u dat de voorwaarden van het privacybeleid redelijk en bevredigend zijn en dat u ermee instemt hieraan gebonden te zijn. Verder geeft het gebruik van deze site door leden aan dat u instemt met het gebruik van uw persoonlijke informatie door THIRDHOME en/of haar gelieerde ondernemingen in overeenstemming met de voorwaarden van dit privacybeleid en dat van onze gelieerde ondernemingen. THIRDHOME is niet verantwoordelijk voor enige schade die voortvloeit uit het niet naleven van het privacybeleid.

Zoek in onze luxe reisblog

Zoekpictogram

Druk op ESC om te sluiten, ENTER om te zoeken